Html cript Free Code

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Τα 7 βήματα για γερό σοβάτισμαΤα   7   βήματα   για  γερό  σοβάτισμα


  1. Κατάλληλο  υπόστρωμα   για  σοβάτισμα
Το  γερό  σοβάτισμα  προϋποθέτει   και  γερές  βάσεις,  διότι  ο  σοβάς  δεν  είναι  αυτόνομος
Σε   νεόδμητες  οικοδομές,  πριν  τα  σοβατίσματα   επιβάλλεται  να   καθαριστούν  τα  μπετά  από  σιδερόβεργες  και  ξυλότυπους    που  τυχόν  έχουν  αφήσει  προηγούμενα  συνεργεία.  Σε  επιφάνειες  μπετόν,  κυρίως  στις  οροφές,  όπου  σε  κάποια  σημεία  φαίνεται  ο  οπλισμός, πρέπει  να  καλυφθούν  με  ειδικά  αντιδιαβρωτικά  κονιάματα.
Λίγες  μέρες  πριν   ξεκινήσουν  τα  επιχρίσματα,  όλες  οι  επιφάνειες   καταβρέχονται.  Ιδιαίτερη  προσοχή  χρειάζονται  οι  εξωτερικές  επιφάνειες  πολυστερίνης  ,  οι  οποίες  εύκολα  πιάνουν  γλίτσα  και  πρέπει  να  ξεπλυθούν  με  αρκετή  πίεση.
Πλαστικές  επιφάνειες (υδρορροές, σωληνώσεις) ,  επιφάνειες  ξύλου  ή  μετάλλου   επικαλύπτονται  πρώτα  με  νευρομετάλ  πριν  το  σοβάτισμα.
Τέλος,  αναγκαίο  είναι  να  αποφύγουμε  τη  συγκέντρωση  αυξημένης  υγρασίας (λιμνάζοντα  νερά)   στην  οροφή  του  κτιρίου  και  στα  μπαλκόνια.
2.  Επιλογή  των  κατάλληλων  υλικών  για  σοβάτισμα

Σημαντικό  ρόλο  έχει  η  επιλογή  των  υλικών  η  οποία  πρέπει  να  γίνει  από  τον  σοβατζή  που  έχει  αναλάβει  τις  εργασίες  των  σοβατισμάτων.
Ο  σοβάς  αποτελείται    από  άμμο  ,  ασβέστη  και  τσιμέντο. Η  κοκκομετρία   της  άμμου  πρέπει  να  είναι  τέτοια  έτσι  ώστε  να  είναι  κατάλληλη  για  σοβάτισμα,  ο  ασβέστης  να  είναι  σβησμένος  και  τα  τσιμέντα  να  είναι  καλής  ποιότητας  και  να  μην  έχουν  λήξει.
Όσον  αφορά  τα  ενισχυτικά  του  σοβά, όπως  υαλοπλέγματα - ρητινούχα  γαλακτώματα - ίνες  προπυλενίου, καλό  είναι  να  επιλέγονται  ποιοτικές  εταιρίες  και  όχι  no  name.
3.  Πεταχτό  ή  πρώτη  στρώση  σοβά

Το  πεταχτό   είναι  το  Α  και  το  Ω  για  ένα  γερό  σοβάτισμα. Χωρίς  γερό  πεταχτό  αποκλείεται  να  έχεις  γερό  σοβά. Το  γερό  πεταχτό  πρέπει  να  είναι  πυκνό και  τραχύ, να  έχει  αρκετό  τσιμέντο και  οριακή  ποσότητα  ασβέστη .
4.  Υαλοπλέγματα  και   ενισχυτικά  πρόσθετα

Τα  παραπάνω  υλικά  βοηθάνε  στον  οπλισμό  και  στην  πρόσφυση  του  σοβά  αλλά  πρέπει  να  αποφεύγεται  η  υπερβολική  χρήση  τους γιατί  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  αντίθετα  αποτελέσματα.
Το  υαλόπλεγμα  οπλισμού  σοβά  τοποθετείται  στους  αρμούς  μπετόν - τούβλο , επιφάνειες  πολυστερίνης  και  ηλεκτρολογικά  κανάλια  με  σκοπό  την  αποφυγή  ρηγματώσεων  που  ενδέχεται  να  προκαλέσουν  συστολές - διαστολές  του  κτιρίου  από    απότομες  μεταβολές  της  θερμοκρασίας
Τα  ρητινούχα  γαλακτώματα  προσθέτονται  σε  όλες  τις  στρώσεις  του  σοβά  ακολουθώντας  βέβαια  τις  οδηγίες  ανάμιξης  του  προϊόντος  και  σκοπό  έχουν  στην  βελτίωση  της  σύστασης  του  σοβά,  στην  πρόσφυση  και  στην  μερική  στεγάνωσή  τους.
Οι ίνες προπυλενίου  προσθέτονται μόνο  στο  δεύτερο  χέρι  του  σοβά  με  στόχο  να  ενισχύσουν  την  σύσταση  της  αμμοκονίας  για  την  αποφυγή  μικρορωγμών.
5.  Δεύτερη  στρώση  σοβά (αμμοκονία)

Στο  δεύτερο  χέρι  σοβά  με  τον  οποίο  διαμορφώνονται  όλες  οι  επιφάνειες  του  κτιρίου  πρέπει  να   προσέξουμε  την  σύσταση  αλλά  και  τον  τρόπο  εφαρμογής  του.
Οι  ποσότητες  τσιμέντου  και  ασβέστη  πρέπει  να  είναι  οριακές  δηλαδή  να  μην  είναι  ούτε  περισσότερες  αλλά  ούτε  και  λιγότερες  από  τις  κανονικές.
Ιδιαίτερα  σημαντικό  ρόλο  στο  στάδιο  αυτό  έχει  να  κάνει  με  το  πάχος  του  σοβά.  Καλό  είναι  να  μην  ξεπερνάει  τα  5  εκ  και  η  πλήρωση  των  επιφανειών  να  μην  γίνεται  μονομιάς  αλλά  σταδιακά.
6.  Τελική  στρώση  σοβά (μαρμαροκονία)

Και  σε  αυτό  το  στάδιο  των  σοβατισμάτων,  η  σύσταση του  υλικού  παίζει  τον  σημαντικότερο  ρόλο.
Τους  χειμερινούς  μήνες  να  αποφεύγεται  η  εφαρμογή  του  σε  περιόδους  παγωνιάς  και  τους  θερινούς  μήνες  οι  επιφάνειες  πρέπει  να  καταβρέχονται.
Επίσης, ανάμεσα  από  την  δεύτερη  και  τελική  στρώση  πρέπει  να  μεσολαβήσει  εύλογο  χρονικό  διάστημα,  έτσι  ώστε  η  δεύτερη  στρώση  να στεγνώσει  αρκετά  και   παράλληλα  να  απορροφήσει  όλες  τις  συρρικνώσεις  των  επιφανειών.
7.  Προστασία  του  σοβά  μετά  το  πέρας  των  εργασιών

Όσο  γερός  και  να  είναι  ο  σοβάς  επιβάλλεται  να  τον  προστατεύσουμε  από  έντονα  καιρικά  φαινόμενα  και  υγρασίες,
Αμέσως  μετά  το  πέρας  των  σοβατισμάτων, πρέπει  να  γίνει  η  κατάλληλη  μόνωση  στην  οροφή  του  κτιρίου  και  στα  μπαλκόνια,  έτσι  ώστε  να  μην  απορροφάει  ο  σοβάς  τις  υγρασίες    που  συγκεντρώνονται  εκεί.
Μετά  από  εύλογο  χρονικό  διάστημα, το  οποίο  θα  υποδείξει  έμπειρος  ελαιοχρωματιστής,  τα  εξωτερικά  σοβατίσματα  πρέπει  να  προστατεύονται  με   ακρυλικά, σιλικονούχα ή άλλης  σύνθεσης  χρώματα.

Αρθρογράφος : Μυρισιώτης  Λάζαρος
 
 Υλικά για επί τόπου κατασκευή επιχρίσματος ( σοβά )
Η κατασκευή των επιχρισμάτων γίνεται σε τρεις στρώσεις .

Η πρώτη (πεταχτό) σκορπίζεται με μυστρί στην επιφάνεια του τοίχου, αφού στεγνώσει  η τοιχοποιία ώστε να δημιουργηθούν  ανωμαλίες για να εφαρμόσει καλύτερα η δεύτερη στρώση.

Αποτελείται από λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα  που περιέχει άμμο , νερό και τσιμέντο  .
Η πυκνότητα του επιχρίσματος πρέπει να είναι τέτοια, που μόλις   να διακρίνεται ο τοίχος .

 Το μέσο πάχος του πεταχτού είναι 6 χιλιοστά , ενώ το μέγιστο δεν θα υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά .   Στις οροφές το μέσο πάχος του πεταχτού κυμαίνεται σε 5 - 6 χιλιοστά.

 Ωστόσο, στην φάση αυτή πρέπει να τοποθετηθούν και οι οδηγοί  που θα καθορίσουν το πάχος της επόμενης στρώσης, καθώς και το υαλόπλεγμα. Οι οδηγοί πρέπει να τοποθετούνται  ώστε να οριοθετούν το λάσπωμα που θα ακολουθήσει.. Το υαλόπλεγμα (πλέγμα από πλαστικό υλικό), πρέπει να τοποθετείται σε όλα τα σημεία που το υλικό του υποστρώματος αλλάζει: τούβλα – σενάζ, τούβλα – μπετό, τούβλα-φελιζόλ, μπετό – φελιζόλ, μπετό – λάσπη που σκεπάζει κανάλια ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, κλπ. Το ενισχυτικό αυτό υλικό (το υαλόπλεγμα) συνδέει τα δύο διαφορετικά υλικά με το σοβά, προστατεύοντας τον δεύτερο από ρηγματώσεις που θα αλλιώς θα προκαλούσαν οι συστολές η διαστολές λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών αλλά και οι μικρές σεισμικές δονήσεις που μπορεί να συμβούν. Στην περίπτωση    που θα απαιτηθεί μεγαλύτερο πάχος σοβά από 2-3 εκ. από κάποιο σημαντικό κενό, τότε το κενό αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί με μεταλλικό πλέγμα που είναι γαλβανισμένο ώστε να μην διαβρωθεί από τον ασβέστη που περιέχει ο σοβάς (νευρομετάλ).
- Το πεταχτό δεν καλύπτεται από την επόμενη στρώση (λάσπωμα ) παρά  τουλάχιστον 1  ημέρα από το φτιάξιμο του και πρέπει να διαβρέχεται

Και εδώ ερχόμαστε στο πως το φτιάχνουμε , γιατί φυσικά δεν μιλάμε εδώ  για μεγάλες ποσότητες .
Σε ένα στεγνό μέρος  λοιπόν  ρίχνουμε 1 σακί τσιμέντο  των 25 κιλών , και 3 σακιά άμμο των 25 κιλών δηλαδή 75 κιλά και αναμειγνύουμε με το φτυάρι , μετά ρίχνουμε νερό λίγο -λίγο   και ανακατεύουμε ώστε να αποκτήσει το μείγμα  λεπτόρρευστη μορφή και να δουλεύεται με το μυστρί .

Η δεύτερη στρώση (λάσπωμα ) εφαρμόζεται, αφού τραβήξει το πεταχτό και αφού καταβρεχτεί, με τη βοήθεια οδηγών από κονίαμα και έχει πάχος 12 έως 15 χιλιοστά. Ελέγχουμε τους οδηγούς  με  νήμα της στάθμης και  αλφάδι για το αν είναι οριζόντιοι και κατακόρυφοι.

Το ασβεστοκονίαμα της στρώσης γίνεται με άμμο , τσιμέντο και ασβέστη σε αναλογίες που είναι:

1. Κατ'  όγκο : 1 σακί τσιμέντο  των 50  κιλών :300 λίτρα άμμο :80 λίτρα ασβέστη .

2. Κατά βάρος :1 σακί τσιμέντο  των 25 κιλών ,  9 σακιά άμμο των 25 κιλών δηλαδή  225 κιλά  και 5 σακιά ασβέστη των 25  κιλών δηλαδή  125 κιλά.

Αναμειγνύουμε τα υλικά με το φτυάρι , μετά ρίχνουμε νερό λίγο -λίγο   και ανακατεύουμε ώστε να αποκτήσει το μείγμα  ομοιομορφία .

Γεμίζουμε  την επιφάνεια ανάμεσα στους οδηγούς με λάσπη  και διαμορφώνουμε  την επιφάνεια  με τη χρήση ενός  φαρδύ πήχη τον οποίο   κινούμε  πάνω στην επιφάνεια του τοίχου, ακουμπώντας τον συγχρόνως πάνω στους εκατέρωθεν οδηγούς. Όταν ολοκληρωθεί το λάσπωμα οι οδηγοί αφαιρούνται και γεμίζεται το κενό με λάσπη
. Τέλος στην επιφάνεια του σοβά  χαράζουμε με το μυστρί κυματιστές γραμμές  ώστε να βελτιωθεί η  πρόσφυση της επόμενης στρώσης.
 Τα λασπώματα θα καταβρέχονται δύο φορές την ημέρα (πρωί -  απόγευμα) μέχρι την εφαρμογή της επόμενης στρώσης.


Η τελευταία στρώση του σοβά είναι το μάρμαρο ή ψιλό. Σε αυτή τη στρώση, αντί για άμμο χρησιμοποιούμε μαρμαρόσκονη και αντί για γκρι τσιμέντο  χρησιμοποιούμε άσπρο , ενώ για να πετύχουμε  μία άσπρη τελική επιφάνεια, επίπεδη, λεία και έτοιμη για βάψιμο χρειάζεται τρίψιμο με τριβίδι..
Το μάρμαρο  πρέπει να εφαρμόζεται μετά την πάροδο 7-10 ημερών από την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης
Το ασβεστοτσιμεντοκονίαμα της στρώσης γίνεται με μαρμαρόσκονη , τσιμέντο και ασβέστη σε αναλογίες που είναι:

1. Κατ' όγκο : 1 σακί άσπρο  τσιμέντο  των 50  κιλών :300 λίτρα μαρμαρόσκονη :80 λίτρα ασβέστη .

2. Κατά βάρος :1 σακί άσπρο τσιμέντο  των 25 κιλών ,  9 σακιά μαρμαρόσκονη των 25 κιλών δηλαδή  225 κιλά  και 5 σακιά ασβέστη των 25  κιλών δηλαδή  125 κιλά.

Αναμειγνύουμε τα υλικά με το φτυάρι , μετά ρίχνουμε νερό λίγο -λίγο   και ανακατεύουμε ώστε να αποκτήσει το μείγμα  ομοιομορφία .

Καλή επιτυχία
www.estetbroker.blogspot.com
Δημοσίευση σχολίου
Eπισκευτήτε τον Μεσίτη που εμπιστεύεστε. Καμμία ιστοσελίδα δεν μπορεί να καταγράψει σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες που ένα ενήμερο γραφείο έχει ... Επισκευτήτε μας..

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ