Html cript Free Code

Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Στα 325 δισεκ. το συνολικό χρέος της Ελλάδος και στα 6 δισεκ. οι ετήσιοι τόκοι – Εξετάζεται private placement 3 δισ. αλλά αντιδρά το ΔΝΤ

(upd)Το 30% της έκδοσης θα το καλύψουν ελληνικές τράπεζες

Στα 325 δισεκ. ευρώ διαμορφώνεται το συνολικό χρέος της Ελλάδος με βάση τις εκτιμήσεις και για το 2014 αποδεικνύοντας ότι παραμένει με αντικειμενικά κριτήρια σε μη βιώσιμα επίπεδα.
Τα 325 δισεκ. δομούνται ως εξής
250 δισεκ ευρώ δάνεια της Τρόικα
14,95 δισεκ. έντοκα από τράπεζες
59,6 δισεκ. ομόλογα ΕΚΤ και κεντρικών τραπεζών.
Ένα άκρως ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το 2014 λήγουν τίτλοι κοντά στα 19 δισεκ. και από το 2015 και εν συνεχεία αρχίζει να ομαλοποιούνται οι λήξεις τίτλων.
Διευκρινίζεται ότι το έτος 2014 προβλέπεται η λήξη ομολόγων

ύψους:
α)5.225,5 εκατ. ευρώ που έχουν εκδοθεί, με βάσει το άρθρο 1 του ν. 3723/2008, για την ενίσχυση της ρευστότητας της Ελληνικής οικονομίας, έναντι απόκτησης προνομιούχων μετοχών των Ελληνικών τραπεζών από το Ελληνικό Δημόσιο συνολικής ονομαστικής αξίας 5,148 δισεκ. ευρώ εκ των οποίων το Δημόσιο
κατέχει σήμερα 4,473 εκατ ευρώ, καθώς οι μετοχές της ΑΤΕ ονομαστικής αξίας 675 εκατ ευρώ επεστράφησαν από το Ελληνικό Δημόσιο έναντι μετρητών
β)1.222 δισεκ. ευρώ που έχουν εκδοθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΤΕΜΠΜΕ, σημερινό ΕΤΕΑΝ, έναντι ίσης αξίας προνομιούχων μετοχών που έχει στην κατοχήτου σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο και
γ)10.037 δισεκ. ευρώ που έχουν στην κατοχή τους η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι Ευρωπαϊκές Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, η
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(επίσης και τα έτη 2014-2020 υπάρχουν λήξεις ομολόγων μεγάλων
ποσών που έχουν στην κατοχή τους ΕΚΤ και άλλοι θεσμοί.
Οι βασικοί μεσοπρόθεσμοι στόχοι της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δημόσιου χρέους είναι η αντιστάθμιση του Συναλλαγματικού κινδύνου που απορρέει από τα δάνεια
του ΔΝΤ σε SDR και άλλα νομίσματα και η μερική αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου που απορρέει από το ποσοστό του χρέους που φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ευνοϊκές οι συνθήκες των αγορών.
Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό του χρέους με κυμαινόμενο επιτόκιο ανέρχεται σήμερα στα επίπεδα άνω του 70% επί του συνόλου του χαρτοφυλακίου, δεδομένου ότι τα δάνεια του Μηχανισμού Στήριξης έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο, ενώ η χρηματοδότηση μέσω εντόκων γραμματίων που αφορά διάρκειες 13 και 26 εβδομάδων οδηγεί σε
αυξημένο επιτοκιακό κίνδυνο
Τέλος στο πλαίσιο διαχείρισης των υφιστάμενων νέων εκδόσεων θα επιδιωχθεί, μέσω ανταλλαγών με στόχο τη διαμόρφωση εκδόσεων αναφοράς (benchmark issues), η παροχή ρευστότητας σε επιλεγμένα σημεία της καμπύλης αποδόσεων
(Liability Management Exercise-LME).
Παράλληλα μέσα στο 2014 – πιθανότητα προ των ευρωεκλογών η Ελλάδα θα επιδιώξει να βγει στις αγορές μέσω private placement ύψους 3 δισεκ. ευρώ 5ετούς διάρκειας με στόχο επιτόκιο κοντά στο 5,5%.
Το 30% της έκδοσης θα μπορούσαν να καλύψουν οι ελληνικές τράπεζες.
Ωστόσο ένα στοιχείο που δεν μπορεί να υποτιμηθεί είναι ότι το ΔΝΤ δεν συμφωνεί στην άμεση έξοδο της Ελλάδος στις αγορές, δηλαδή προτείνει να εξεταστεί το ζήτημα από το 2015 και όχι από το 2014.
Η Γερμανία ωστόσο δεν διάκειται αρνητικά στο ενδεχόμενο η Ελλάδα να προσπαθήσει να βγει στις αγορές το 2014.

Πηγή: www.bankingnews.gr
www.estetbroker.blogspot.com
 *Τα σχόλια δημοσιέυονται άκριτα με την προυπόθεση ότι είναι κόσμια και διευκολύνουν τον διάλογο μεταξύ των αναγνωστών.
Δημοσίευση σχολίου
Eπισκευτήτε τον Μεσίτη που εμπιστεύεστε. Καμμία ιστοσελίδα δεν μπορεί να καταγράψει σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες που ένα ενήμερο γραφείο έχει ... Επισκευτήτε μας..

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ