Html cript Free Code

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Η ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ


Δώσε και σώσε


ΣΤΑ ΓΚΙΣΕ των τραπεζών οδηγεί τελικώς η κυβέρνηση τους οφειλέτες για να σώσουν τα ακίνητά τους από επικείμενους πλειστηριασμούς, καταβάλλοντας έστω μία ελάχιστη δόση ανάλογα με το εισόδημά τους.

Η νέα ρύθμιση, η οποία θα ισχύσει μόνο για το 2014, κατατέθηκε στη Βουλή την Πέμπτη, ενώ αναμενόταν να ψηφιστεί το Σάββατο. Στην πράξη αντικαθιστά τη διάταξη Παπαθανασίου, η οποία εκπνέει στο τέλος του 2013 και προστάτευε την περίοδο της κρίσης όλα τα ακίνητα από πλειστηριασμούς για χρέη προς τράπεζες μέχρι 200.000 ευρώ.

Πίσω από τη ρύθμιση Παπαθανασίου προστατεύονταν περίπου 14.000 δανειολήπτες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζιτών, η νέα ρύθμιση αναμένεται να πλήξει περί τους 6.000-7.000 οφειλέτες και να οδηγήσει άλλους 7.000 στα γκισέ των τραπεζών. Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας παραμένει σε προστασία τουλάχιστον το 90% των δανειοληπτών.

Σε κάθε περίπτωση στο νομοσχέδιο υπάρχει μία «πονηρή» διάταξη, η οποία προβλέπει διακοπή της προστασίας εάν δεν καταβάλλονται τα προβλεπόμενα εντός 3 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν δοθεί μία δόση, θα πρέπει να καταβληθούν τρεις δόσεις εντός δύο μηνών. Επίσης εάν δεν καταβληθούν δύο δόσεις θα πρέπει να καταβληθούν και οι τρεις δόσεις σε ένα μόνο μήνα. Αν δηλαδή παρουσιαστεί κάποια έκτακτη ανάγκη σε κάποιον οφειλέτη, τότε αποχαιρετά το σπίτι του.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας εάν πληρούνται σωρευτικά τα τρία βασικά συν ένα κριτήρια:

1Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ.

2Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα, χωρίς κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, να μην είναι μεγαλύτερο των 35.000 ευρώ (δηλαδή περίπου 50.000-55.000 μεικτά).

3Η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ. Από το ποσόν αυτό το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών να μην ξεπερνά τα 15.000 ευρώ.

4Οι οφειλέτες πρέπει να υπαχθούν και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα μέχρι τις 31.1.2014, ή εντός δύο μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση. Εάν δεν το κάνουν, αίρεται η απαγόρευση πλειστηριασμού.

Ειδικές ομάδες +10%

Για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, άτομα με αναπηρία άνω του 67% και όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα παραπάνω όρια των προϋποθέσεων, αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας, εισόδημα και περιουσία, προσαυξάνονται κατά 10%. Δηλαδή, η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας να μην υπερβαίνει τα 220.000 ευρώ, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο ή ίσο των 38.500 ευρώ το καθαρό, η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας μικρότερη ή ίση με 297.000 ευρώ και από το ποσόν αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τα 16.500 ευρώ.

Ποσά δόσεων

Κατά τη διάρκεια αναστολής του πλειστηριασμού οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν δόσεις ίσες με το 10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 15.000 ευρώ.

Για οικογενειακά εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ και 20% για το υπερβάλλον εισόδημα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, η μηνιαία δόση του δανείου θα διαμορφώνεται στα 83 ευρώ το μήνα και για εισόδημα 15.000 ευρώ, σε 125 ευρώ. Για 20.000 ευρώ εισόδημα η μηνιαία δόση ορίζεται σε 208 ευρώ, για 25.000 ευρώ σε 375 ευρώ και για 35.000 ευρώ σε 458 ευρώ.

* Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους, το ποσόν αυτό θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 30% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

**Για ανέργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, παρέχεται φυσικά η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.

Διακοπή της προστασίας από τους πλειστηριασμούς προβλέπεται εάν δεν καταβάλλονται τα προβλεπόμενα εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών.

Αλλες «ομπρέλες» για δάνεια

Παραμένει σε ισχύ ο νόμος 3869/2010, γνωστός ως νόμος Κατσέλη, που αφορά ρυθμίσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων τα οποία έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών και δικαιούνται να υποβάλουν στο Ειρηνοδικείο αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών ή και απαλλαγή. (Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής)

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης του οφειλέτη στο δικαστήριο είναι η προηγούμενη προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον πιστωτή.

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ρευστοποιηθεί, εάν υπάρχει, περιουσία. Αν υπάρχει μόνο κύρια κατοικία, ο οφειλέτης ζητά να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ.

Επίσης παραμένει σε ισχύ ο νόμος 4161/2013 για τους ενήμερους δανειολήπτες. Ο εν λόγω νόμος παρουσιάζει πάρα πολλές ομοιότητες με το μεταβατικό στάδιο που θα ισχύσει το 2014.

Διατηρείται το «ξεχασμένο» άρθρο του νόμου 3714/2008, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί της κύριας και μοναδικής κατοικίας για οφειλές έως 20.000 ευρώ από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Αλλαγές υπέρ των τραπεζών από το 2015

Από το 2015 και μετά θα ισχύσει ένα μόνιμο πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων οφειλών, που θα διαμορφωθεί από τρεις παράγοντες:

1Θα οριστεί Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Εργασίας. Το Συμβούλιο θα εισάγει και θα παρακολουθεί τις δράσεις για την προώθηση δημιουργίας του μόνιμου μηχανισμού επίλυσης μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους φυσικών, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο θα ορίσει τις αρχές του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και θα προβαίνει ετησίως στην εκτίμηση των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», με βάση τα ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που θα ενσωματωθούν και θα αποτελέσουν μέρος του Κώδικα Δεοντολογίας προκειμένου να αξιοποιηθούν στις απόπειρες εξωδικαστικού συμβιβασμού και ενώπιον των δικαστηρίων.

2Με απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος θα εκδοθεί Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή το αργότερο την 31η.12.2014. Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου, τις διαδικασίες αξιολόγησης της δυνατότητας αποπληρωμής, δεσμευτικούς κανόνες συμπεριφοράς των τραπεζών με σαφή χρονοδιαγράμματα, όρους επικοινωνίας μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και δανειστών, ενώ σε αυτές θα αξιοποιούνται οι ορισμοί του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», των οποίων θα γίνεται χρήση κατά τη λήψη αποφάσεων των τραπεζών σχετικά με παροχή λύσεων/αναδιαρθρώσεων δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση πληρωμής.

3Θα υπάρχει διαμεσολάβηση από το Συνήγορο του Καταναλωτή. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα είναι αρμόδιος για τη διαμεσολάβηση μεταξύ δανειστών και οφειλετών, με σκοπό τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Πηγή: enet.gr
www.estetbroker.blogspot.com
*Τα σχόλια δημοσιέυονται άκριτα με την προυπόθεση ότι είναι κόσμια και διευκολύνουν τον διάλογο μεταξύ των αναγνωστών.
Δημοσίευση σχολίου
Eπισκευτήτε τον Μεσίτη που εμπιστεύεστε. Καμμία ιστοσελίδα δεν μπορεί να καταγράψει σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες που ένα ενήμερο γραφείο έχει ... Επισκευτήτε μας..

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ