Html cript Free Code

Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Σε συνεργασία με την Εθνική Ομοσπονδία Ενώσεων Προστασίας καταναλωτών  δανειοληπτών αναλαμβάνουμε την ρύθμιση των δανείων υπερχρεωμένων νοικοκυριών .

Πριν προχωρήσετε όμως σε "ρύθμιση" είτε είναι εξωδικαστική , είτε ένδικη , έιτε χρειάζεστε άμεσσα προστασία λόγω ''πίεσης" από τις Τραπεζικές επιχειρήσεις ή τις εισπρακτικές τους ,ή έχετε "καθυστερήσεις'' σε πληρωμή δόσεων ,θεωρούμε φρόνιμο να έχετε ενημερωθή για το τι μπορείτε να "περιμένετε'' απο την ρύθμιση 'η ένταξη σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά . 

Το κατωτέρω άρθρο σας εξηγεί ευκρινώς τι μπορέιτε να "περιμένετε" .τι έντυπα χρειάζονται για να σχηματιστή ο ατομικός φάκελλος υποστήριξης σας. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνήστε με το γραφείο για την εξυπηρέτηση σας.


Αθήνα 10/5/2013
Το παρακάτω άρθρο χωρίζεται σε 2 σκέλη το ένα αφορά τα φυσικά πρόσωπα - νοικοκυριά και την σημερινή κατάσταση ως έχει εν όψει βέβαια εξελίξεων ,το δέυτερο σκέλος αφορά τους επιχειρηματίες - εμπόρους και τις προτάσεις που γίνονται δεδομένου ότι δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα θεσμική παρέμβαση απο την πολιτεία για τους εγκλωβισμένους επαγγελματίες.

Νόμος για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά ή Νόμος Κατσέλη ή Νόμος 3869/10

Ο νόμος 3869/10 που είναι γνωστός και ως νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2010 και προβλέπει τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

 Ποια χρέη καλύπτει;
Ο νόμος Κατσέλη καλύπτει χρέη σε:
 • όλους τους τύπους στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων (ανοιχτά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια πρώτης κατοικίας, δάνεια πρώτης κατοικίας από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (ΟΕΚ), δάνεια πρώτης κατοικίας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δάνεια επισκευαστικά κατοικίας κτλ.)
 • πιστωτικές κάρτες
Ο νόμος Κατσέλη ΔΕΝ καλύπτει χρέη:
 • που προέκυψαν από εμπορικές συναλλαγές ή αδικοπραξία
 • προς το Δημόσιο

Πως επιτυγχάνεται η ρύθμιση χρεών;

Βάσει του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μπορούμε να εξασφαλίσουμε χαμηλή δόση προς όλες τις τραπεζικές οφειλές, πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και μικρότερη δόση στα στεγαστικά δάνεια ή άλλου τύπου δάνεια που έχουν προσημείωση σε ακίνητο.
Η εξασφάλιση των χαμηλών δόσεων προς όλες τις τραπεζικές οφειλές επιτυγχάνεται με:
 • Μείωση του επιτοκίου που φτάνει ως και μηδενικό επιτόκιο, δηλαδή με εντελώς άτοκες δόσεις
 • Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών
 • Διαγραφή χρεών (μερική ή πλήρης απαλλαγή)

Πότε επιτυγχάνεται διαγραφή χρεών;

Σε πολλές περιπτώσεις ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του πελάτη και τα περιουσιακά του στοιχεία, μπορούμε να επιτύχουμε και διαγραφή μέρους του χρέους! Εδώ ο νόμος Κατσέλη ευνοεί ιδιαίτερα υπερχρεωμένους πολίτες που δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία (άρθρο 8 παρ. 2).

Τι προβλέπει ο νόμος για την πρώτη κατοικία;

Ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προβλέπει την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας του δανειολήπτη από την υπό ρευστοποίηση περιουσία του.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι προβλέπει ο νόμος για την πρώτη κατοικία, την ρύθμιση τυχών στεγαστικού δανείου για αυτήν και άλλες σχετικές πληροφορίες παρακαλούμε επιλέξτε ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.

Πότε επιτυγχάνεται ολική διαγραφή χρεών;

Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από όλα τα τραπεζικά χρέη του δανειολήπτη, όταν συντρέχουν μακροχρόνια ανεργία ή μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή άλλα παρόμοιας σοβαρότητας προβλήματα (άρθρο 8 παρ. 5).

Πότε γίνεται αναστολή διαταγών πληρωμής;

Ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προβλέπει, επίσης, την αναστολή διαταγών πληρωμής από τη στιγμή της κατάθεσης στο ειρηνοδικείο της αντίστοιχης αίτησης.

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ALPHA BANK


Πόσο διαρκεί η αποπληρωμή των χρεών μετά την ρύθμιση;

Η αποπληρωμή των τραπεζικών οφειλών μέσω του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ολοκληρώνεται από 4 ως 20 έτη, ώστε ο υπερχρεωμένος πολίτης να απαλλαγεί από το μεγάλο πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών και της υπερχρέωσης και να επανέλθει στην υγιή συναλλακτική συμπεριφορά με τις τράπεζες.

Που μπορώ να διαβάσω τον νόμο 3869/2010;

Διαβάστε το ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις στην ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 που εκδόθηκε στις 3 Αυγούστου 2010 (03/08/2010) επιλέγοντας ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3869/2010

Ποιά ήταν η πρώτη θετική απόφαση για τον νόμο 3869/10;

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών εξέδωσε στις 28/06/2011 την υπ΄ αριθ. 15/Φ1/2011 απόφασή η οποία είναι η πρώτη θετική δικαστική απόφαση σε όλη την Ελλάδα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

  ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ποιές τροποποιήσεις έγιναν στον νόμο 3869/10;

Άρθρο 85 του Νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170) σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3869/2010: Με το άρθρο 85 του νόμου 3996/2011 για την «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 170) επιχειρείται η διασάφηση του περιεχομένου ορισμένων διατάξεων του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με σκοπό αφενός μεν την άρση αμφισβητήσεων που είχαν ανακύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεων και αφετέρου την απλοποίηση της διαδικασίας.
Άρθρο 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011): Με άρθρο 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου παρατείνεται η αναστολή των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.3869/2011 μέχρι τις 31/12/2012.
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ποια είναι τα στάδια για την ρύθμιση;

Ειδικότερα, ο νόμος προβλέπει 4 στάδια ρύθμισης:
 • Εξωδικαστικός συμβιβασμός: προβλέπει την υποχρεωτική απόπειρα του, η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του φορέα που την έχει αναλάβει. Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μπορούν να αναλάβουν δικηγόροι, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, οι καταναλωτικές οργανώσεις, κ.α.
 • Αίτηση στο Ειρηνοδικείο: η αίτηση περιλαμβάνει κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων οφειλέτη και συζύγου, κατάσταση απαιτήσεων πιστωτών, σχέδιο διευθέτησης οφειλών.
 • Συμβιβασμός ενώπιον Ειρηνοδικείου: ο συμβιβασμός επιτυγχάνεται με συμφωνία πιστωτών με απαιτήσεις άνω του 51% των οφειλών.
 • Δικαστική ρύθμιση οφειλών: το δικαστήριο μετά τον έλεγχο, εφόσον κρίνει ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα του οφειλέτη για την αποπληρωμή των χρεών, προχωρά στη ρύθμιση των οφειλών.

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον Νόμο Κατσέλη

Ο νόμος 3869/10 που είναι γνωστός και ως νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2010 και προβλέπει τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
Παρακάτω ακολουθούν συχνές ερωτήσεις δανειοληπτών με τις απαντήσεις μας.

   

Είμαι εγγυητής σε ένα δάνειο που πήρε κάποιο άλλος και βρίσκομαι σε αδυναμία πληρωμής. Προστατεύομαι;

Ο Εγγυητής είναι ακριβώς το ίδιο συνυπεύθυνος με τον οφειλέτη. Αν ο οφειλέτης δεν πληρώνει, η τράπεζα έχει δικαίωμα να ζητήσει το όλο ποσό που ο οφειλέτης δεν πλήρωσε. Χρειάζεται να ενταχθείτε στο Νόμο Κατσέλη ή να γίνει οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση της οφειλής, για να προστατευτείτε από τις τράπεζες ακόμα και αν είστε εγγυητής.

Έχω ένα ακίνητο που είναι η κύρια κατοικία μου και ένα εξοχικό στο χωριό τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

Σε αυτή την περίπτωση για το αν μπορείτε να ενταχθείτε στο Νόμο λαμβάνονται υπόψη και τα υπόλοιπα οικονομικά σας στοιχεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό που κάνουμε είναι να μη ζητούμε κούρεμα χρέους από το δικαστήριο, ώστε να μην δώσουμε αφορμή ρευστοποίησης του δεύτερου ακινήτου, αλλά ζητάμε μικρή δόση και ρύθμιση των οφειλών μας για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε.

  Είμαι έμπορος αλλά πήρα στεγαστικό δάνειο για να αγοράσω το σπίτι μου δηλαδή δεν το χρησιμοποίησα για την εμπορική μου δραστηριότητα μπορώ να υπαχθώ στις διατάξεις του νόμου;

Όχι, ως έμπορος δεν μπορείτε. Όμως δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει λύση ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση. Καλέστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

  Η απαγόρευση των πλειστηριασμών έως 31/12/2013 ισχύει μόνο για την πρώτη κατοικία;

Η προθεσμία της αναστολής των πλειστηριασμών, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών παρατάθηκε (στις 18/12/2012) μέχρι 31/12/2013.
Η αναστολή πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας (ανεξαρτήτως της αξίας της πρώτης κατοικίας για όσους υπάγονται στον Νόμο Κατσέλη) παρατάθηκε (στις 18/12/2012) μέχρι 31/12/2013.

  Εγώ έχω πάρει δάνειο με εγγυητή τον πατέρα μου κινδυνεύει η περιουσία της συζύγου μου;

Όχι.

 Αν έως την εκδίκαση της υπόθεσης η Τράπεζα κάνει κατάσχεση στο σπίτι μου τι θα κάνω;

Δεν μπορεί να κάνει κατάσχεση η τράπεζα διότι κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον τους και το δικαστήριο προστατεύει την περιουσία μας ώσπου να γίνει η δίκη.

 

 

 Χρωστάω σε πολλές Τράπεζες θα μπω φυλακή;

Όχι, η προσωποκράτηση έχει καταργηθεί εδώ και πολλά χρόνια.

  Μπορεί ο δικαστικός επιμελητής να μπει στο σπίτι μου και να μου πάρει τα έπιπλα;

Θεωρητικά μπορεί. Όμως δε συμβαίνει ποτέ γιατί η μεταφορά και αποθήκευση των επίπλων έχει μεγαλύτερο κόστος από τα ίδια αυτά πλειστηριασμένα έπιπλα.

  Για πόσο καιρό θα είμαι στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ?

Ως τη λήξη της αποπληρωμή της ρύθμισης.

  Μπορώ να κάνω μόνος μου την αίτηση και να πάω χωρίς δικηγόρο στο Ειρηνοδικείο ;

Ναι, γίνεται. Αυτή η επιλογή όμως έχει τα παρακάτω μειονεκτήματα:
 • σε περίπτωση που το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη δεν μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση πριν την πάροδο ενός έτους.
 • δεν μπορεί κάποιος μόνος του είτε κατά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό είτε κατά την εκδίκαση στο ειρηνοδικείο να απαντήσει με όρους δικονομίας σε τυχόν ενστάσεις των τραπεζών ή άλλες νομικές λεπτομέρειες.
 • το 40% των απορριπτικών δικαστικών αποφάσεων οφείλεται σε τυπικούς λόγους (π.χ. έλλειψη απαιτούμενων εγγράφων / αποδεικτικών στοιχείων, λάθη στην συμπλήρωση αιτήσεων).

  Ήρθε στο σπίτι με δικαστικό επιμελητή διαταγή πληρωμής τι μπορώ να κάνω;

Εξαρτάται αν έχουμε μόνο την πρώτη μας κατοικία ή αν έχουμε και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή για το πως θα χειριστέιτε την διαταγή πληρωμής.

  Είμαι έμπορος αλλά έκλεισα την επιχείρησή μου.Υπάγομαι στις διατάξεις του νόμου;

Ναι, αν οι καθυστερήσεις στις οφειλές σας ξεκίνησαν γύρω από το χρονικό σημείο που κλείσατε την επιχείρησή σας. Αν όχι, τότε δεν εντάσσεστε.

Στατιστικά αποφάσεων σχετικά με τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

 Διαμεσολαβητής αναζητείται για τις ρυθμίσεις στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά!!


Στα ειρηνοδικεία δίδονται ημερομηνίες εκδίκασης το 2018 και το 2019!

ΠΗΓΗ: Τα Νέα (online)
Ρεπορτάζ: Δήμητρα Σκούφου
Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη δημιουργία θεσμού διαμεσολάβησης προκειμένου να απαλλαγούν τα ειρηνοδικεία από τον όγκο των εκκρεμών υποθέσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ανακοίνωσε χθες ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης Γιώργος Στεργίου, στο πλαίσιο του 6ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με το θέμα: «Αντιμετωπίζοντας την υπερχρέωση των νοικοκυριών«.
Οπως δήλωσε, η εκκρεμοδικία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και για αυτό τα υπουργεία Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης σχεδιάζουν τη δημιουργία θεσμού διαμεσολάβησης προκειμένου να απαλλάξουν τα ειρηνοδικεία από τον όγκο των εκκρεμών υποθέσεων, αρκετές από τις οποίες έχουν πάρει ημερομηνία εκδίκασης το 2018 και το 2019!
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί και βελτιώσεις στη νομοθεσία περί εξωδικαστικού συμβιβασμού. Σε διάταξη του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου για τις ρυθμίσεις των δανείων προβλέπεται ότι για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού δεν θα απαιτείται η συναίνεση όλων των πιστωτών, όπως ισχύει σήμερα, αλλά του 51%.

Εφόσον αυτοί συναινέσουν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί ρύθμιση και με τους λοιπούς πιστωτές. Μάλιστα εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατότητα στον δανειολήπτη να πληρώνει το ποσό που ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί, με βάση τα οικονομικά του, μέχρι τη ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως είπε ο κ. Στεργίου, είναι από τους πιο ολοκληρωμένους και σύγχρονους στην ΕΕ και παγκοσμίως, αλλά στην εφαρμογή του ανέκυψαν σημαντικά ζητήματα όπως η μακροχρόνια εκκρεμοδικία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γ.Γ. Καταναλωτή, από την εφαρμογή του νόμου, τον Σεπτέμβριο του 2010, έως τον περασμένο Σεπτέμβριο 5.000 υποθέσεις συζητήθηκαν στα δικαστήρια και έχουν εκδοθεί 3.000 αποφάσεις, από τις οποίες 1.500 απορριπτικές.
Το 80% των απορρίψεων οφείλεται σε τυπικούς λόγους και μόνο το 20% σε λόγους ουσίας. Επιπλέον, μόλις το 0,1% των υποθέσεων κατέληξε σε ολική διαγραφή χρέους.
Στην ομιλία του ο κ. Στεργίου αναφέρθηκε επίσης στους άξονες του νομοθετικού πλαισίου που προωθεί η κυβέρνηση για τις ρυθμίσεις των δανείων των νοικοκυριών, οι οποίοι δημοσιοποιήθηκαν στις αρχές της εβδομάδας.
Κανένας συμβιβασμός.
Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία έρευνας της EΚΠΟΙΖΩ, από τον Σεπτέμβριο 2010 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2012 η οργάνωση των καταναλωτών ως φορέας εξωδικαστικού συμβιβασμού έστειλε 28.465 αιτήσεις ρύθμισης οφειλών για 7.998 μέλη της και εξωδικαστικά δεν έχει επιτευχθεί κανένας συμβιβασμός. Επίσης έχει ρυθμιστεί μικρός αριθμός υποθέσεων, περίπου 100. Οπως ανέφερε η πρόεδρος της καταναλωτικής οργάνωσης Παρέμβαση, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σήμερα ένας στους τρεις καταναλωτές καθυστερεί να πληρώσει δόσεις καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών και ένας στους πέντε καθυστερεί τουλάχιστον τρεις μήνες τη δόση του στεγαστικού.Παράμετροι για να μπορεί κάποιος να ξεκινήσει την διαδικασία:
 • Να μην είναι έμπορος
 • Να μην έχει οφειλές που έχουν αναληφθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο από ένα έτος
 • Στις οφειλές του να μην περιλαμβάνονται χρέη προς το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, διοικητικά πρόστιμα ή οφειλές που προέκυψαν από αδικοπραξία

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος ( διαφέρουν από ενδιαφερόμενο σε ενδιαφερόμενο) :
 
 • Βεβαίωση από κάθε τράπεζα ή ιδιώτη για όλες τις οφειλές
 • Εκκαθαριστικό εφορίας πρόσφατο
 • Λογαριασμούς  που να αποδεικνύουν τα έξοδα / έσοδα του ανά μήνα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κινητή τηλεφωνία, ενοίκια που εισπράττει, ενοίκια που πληρώνει, αποδείξεις βενζίνης…) 
 • την ταυτότητά σας
 • τα εκκαθαριστικά των τριών τελευταίων ετών
 • τα Ε9 και το ΕΤΑΚ (αν έχετε ΕΤΑΚ)
 • την τελευταία μισθοδοσία σας (ή σύνταξη, ή κάρτα ανεργίας)
 • άλλα δικαιολογητικά (προβλήματα υγείας κτλ)
 • Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου / μοτοσυκλέτας
 • Συμβόλαιο ακινήτου
 • Έντυπο μισθοδοσίας
 • Κάρτα ανεργίας, βεβαίωση ΟΑΕΔ, απόλυση (εάν είναι άνεργος)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΕΣ- ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ -ΑΔΡΑΝΕΙΣ-

Για τους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν τρομακτικά προβλήματα λόγω της εσκεμένα παρατεταμένης ύφεσης απο της κυβερνητικές επιλογές δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη .


Η τραγικότητα της κατάστασης είναι έυγλωτη στην πρόσφατη έρευνα της ΕΣΕΕ όπου 55%των καταστηματαρχών προβλέπουν διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων τους....
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙς ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ 2013 ΑΠΟ ΕΣΕΕ

Τα κεντρικά προβλήματα που υπάρχουν είναι σύνθετα και ποικοιλόμορφα με πρώτιστα την ολική αδυναμία πληρωμών σε χαράτσια , αδυναμία πληρωμής εργαζομένων , αδυναμία πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία ,αδυναμία προκαταβολής φόρων εκτάκτων ή του 50%   προκαταβολής νέου έτους κ.α

Η δυσκολία διαχωρισμού ποσοστιαία για το ποιός ευθύνεται για την ολική κατάρευση της επιχείρησης ( το κράτος ή ο επιχειρηματίας) με δεδομένη την οικονομική αστάθεια και την συνεχή δημιουργία νόμων που κανείς δεν γνωρίζει άυριο τι θα γίνει, δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό ύφεσης στην πραγματική οικονομία και παράληλα δεν επιτρέπουν να θεσμοθετηθεί ένα όργανο που θα μπορέι να ρυθμίση τις οφειλές των επιχειρηματιών-εμπόρων για να δημιουργηθή ανάπτυξη .


Η πιθανή σύσταση ένος μικτού δικαστηρίου κατά τα πρότυπα της Αμερικής όπου οι πτωχευμένες επιχειρήσεις δεν καταφέυγουν στα ποινικά δικαστήρια αλλά σε εξειδικευμένα δικαστήρια όπου απο ανθρώπους με εμπειρία έτσι ώστε να μπορέι να διαχωριστή η σχέση μεταξύ ενδεχόμενης απάτης η εμπράγματης εμπλοκής -παρέμβασης του κράτους ως προς την αδυναμία πληρωμών της επιχείρησης με στόχο να μπορέση να δημιουργήθη ένα νέο εργασιακό-επιχειρηματικό περιβάλον ανάπτυξης και όχι εγκλωβισμού εργαζομένων και επιχειρηματιών  .
  
Η συνεχιζόμενη ύφεση και το αέναο  "κυνήγητο" των επιχειρηματιών προς βεβάιωση οφειλών για εγγραφή σε λογιστικές κρατικές χρεώσεις έτσι ώστε να μπορέσει να διορθωθή το κρατικό ισοζύγιο και να "καταπολεμηθή¨" η "παραοικονομία" με την φοροδιαφυγή ταυτόχρονα με την συνεχιζόμενη παγκόσμια ύφεση και την διαρκή νομοθέτηση άνευ μακροπρόθεσμου σχεδιασμού μόνο καταστροφική για την πορεία του τόποπυ μπορέι να είναι .

Η τιτλοποίηση των οφειλών προς αγοραπωλησία στα λεγόμενα funds και δεν μπορέι να επιφέρει ουσιαστική ανάσα στην ήδη ασθμάινουσα και κατεστραμένη Ελληνική οικονομία αλλά επιπροσθέτως θα επιφέρει μεταφορά περιουσιακών στοιχείων ( γη - επιχειρήσεςι) σε ανεξέλεκτα καεφάλαια δημιουργώνατα συνθήκες μεσαίωνα στην Ελληνική επικράτιεια επιβεβαιώνοντας τους κακόπιστους που μιλάνε για εποχές νεοφεουδαλισμού του 14αιώνα όπου τα περιουσιακά στοιχεία των τότε αγροτών πηγαίνανε στους μεγαλοκολλήγους καταβαραρθρώνοντας και την αξία της εργασίας αλλα και τον πλούτο των εργαζομένων .
Το τραπεζοκεντρικό σύστημα συντελεί και υποβοηθά στην απογύμνωση της επιχειρηματικότητας αντί να την αναπτύσει όπως ψευδεπίγραφα διαλαλούν με διαφημίσεις που ουσιαστικά πλη΄ρωνονται απο τους πολίτες και όχι τα ίδια κεφάλαια των Τραπεζικών επιχειρήσεων που δεν δέχονται να καταγράψουν ζημίες όπως θα έπρεπε σε μία ελέυθερη (εικονικά) αγορά .

Άλλωστε βλέπουμε και τις δηλώσεις της ΓΣΕΒΕ
όπου καταδικάζουν την σημερινή πολιτική 

ΓΣΕΒΕ: Επιβάλλουν τις θέσεις τους στο πολιτικό σύστημα

Πυρ ομαδόν κατά των τραπεζών άνοιξαν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με αφορμή τις εγγυήσεις των 100 δισ. ευρώ που έχουν λάβει οι τράπεζες αλλά κρατούν κλειστές τις στρόφιγγες των δανείων.
* Σε πιο σκληρό τόνο η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι οι τράπεζες είναι κράτος εν κράτει στην Ελλάδα και επιβάλλουν τις θέσεις τους στο πολιτικό σύστημα συνεπικουρούμενες από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 Ο Δημήτρης Ασημακόπουλος ζήτησε να υπάρξει αυστηρό δεσμευτικό πλαίσιο ώστε κάθε ευρώ διευκόλυνσης που τους παρέχεται να αποδίδεται για χρηματοδότηση στην πραγματική οικονομία με εύλογα επιτόκια. «Διαφορετικά θα βουλιάξουμε όλοι μαζί και την ευθύνη θα την έχουν τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης», είπε.
* Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Βασίλης Κορκίδης υποστήριξε ότι το τελευταίο διάστημα το 80% των αιτήσεων δανειοδότησης από μικρομεσαίες επιχειρήσεις απορρίπτονται και κάλεσε τις τράπεζες να ρίξουν άμεσα στην αγορά τουλάχιστον τα 6 από τα 30 δισ. ευρώ του τελευταίου πακέτου εγγυήσεων του Δημοσίου όπως έχουν δεσμευτεί. «Το ελληνικό εμπόριο χρωστά περίπου 27 δισ. ευρώ με το μικρότερο ποσοστό ασυνέπειας που κυμαίνεται στο 5% όταν ο μέσος όρος επισφαλειών είναι 12%», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ.

* Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μίχαλος σχολίασε ότι το τραπεζικό σύστημα φέρει αυξημένες ευθύνες για τη σημερινή κρίση της οικονομίας μας. Και προσέθεσε ότι οι τράπεζες «υποβαθμίζοντας τη σκοπιμότητα αύξησης των κεφαλαίων τους αλλά και την αναγκαιότητα ενδυνάμωσής τους μέσω συγχωνεύσεων, αυτή τη στιγμή έχουν μεταβληθεί σε αποκλειστικούς φορείς κάλυψης των κρατικών ελλειμμάτων σε βάρος της χρηματοδότησης επενδύσεων και της ανάπτυξης γενικότερα».

Το σκέλος των ασφαλιστικών εισφορών είναι η 'άλλη "πληγή" που δεν διορθώνεται και εδώ παρουσιάζεται και η αντίστοιχη πρόταση για τα ασφαλιστικα΄ταμεία απο την ΓΣΕΒΕΕ.

Προτάσεις για αποπληρωμή οφειλών προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία

Το κρίσιμο και καταλυτικό για την Οικονομία έτος 2013 απαιτεί ρεαλιστικές και τολμηρές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση διευκόλυνσης αποπληρωμής οφειλών προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία που θα εξασφαλίζουν κρατικά έσοδα αλλά και την συνέχιση λειτουργίας των επιχειρήσεων και απομάκρυνση κινδύνων για περαιτέρω καταστροφή θέσεων εργασίας.
Παροχή δυνατότητας (δεν υπάρχει σήμερα) για το 2013 να πληρώνονται μόνο οι τρέχουσες εισφορές (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ) με πάγωμα – κεφαλαιοποίηση οφειλών και ένταξη τους σε διακανονισμό αποπληρωμής από το 2014 και μετά.
Συνάντηση ζητάει η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή της προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση σχετικά με την αποπληρωμή οφειλών των ΜΜΕ προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Αναλυτικά η επιστολή:
Αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε, όσο αυτό είναι δυνατόν, την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι από την συνεχιζόμενη και συνεχώς επιδεινούμενη με αυξητικές τάσεις υπερ - τριετή υφεσιακή πορεία, πρέπει να διαμορφώσουμε προτάσεις με ρεαλισμό.
Προτάσεις που θα διευκολύνουν την αποπληρωμή οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία με λειτουργούσες όμως επιχειρήσεις, δηλ. με αυξημένες πιθανότητες για τελική εκκαθάριση των οφειλών. Προς όφελος και των Ασφαλιστικών Ταμείων. Οι όποιες σχετικές αποφάσεις θα πρέπει να είναι ΑΜΕΣΕΣ. Λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν, όπως δείχνουν και όλα τα στοιχεία και οι προβλέψεις, ότι το 2013 επιφυλάσσει τις πλέον οδυνηρές συνέπειες για τις επιχειρήσεις (μικρές και μεγάλες) και τις θέσεις εργασίας. Το 2013 θα είναι το έτος, όπου θα κριθεί για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων αν θα συνεχίσουν την δραστηριότητά τους ή ΟΧΙ.
Πρέπει να προλάβουμε την πλήρη κατάρρευση επιχειρήσεων και εσόδων των Ασφαλιστικών Ταμείων. Αυτός ο φαύλος καθοδικός κύκλος δεν “σπάει” με κατασταλτικά μέτρα. Η πραγματική αδυναμία πληρωμής δεν αντιμετωπίζεται μόνο με “χειροπέδες”. Όσο πιο γρήγορα αυτό γίνει αντιληπτό τόσο το καλύτερο για όλους μας.
Με ρεαλισμό, λοιπόν, και πλήρη επίγνωση των κινδύνων που επιφυλάσσει το κρίσιμο έτος 2013, καταθέτουμε προτάσεις για την διευκόλυνση αποπληρωμής τρεχουσών, αλλά και παλαιοτέρων οφειλών προς ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. Ανάλογες δράσεις πρέπει να ληφθούν βέβαια και για θέματα φορολογικών υποχρεώσεων.
Δράσεις που με ρεαλισμό θα πρέπει να στοχεύουν στην “επαναδραστηριοποίηση” κρίσιμης μάζας οφειλετών, τόσο για τα έσοδα του Κράτους και των Ασφαλιστικών Ταμείων, όσο και για την ίδια την ύπαρξη επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση η ΓΣΕΒΕΕ καταθέτει ένα διακριτό πλαίσιο μέτρων για την ρύθμιση-είσπραξη οφειλών για τον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ.
Η βασική νέα πρόταση για οφειλές προς ΟΑΕΕ και ΙΚΑ είναι:
Παροχή δυνατότητας (δεν υπάρχει σήμερα) για το 2013 να πληρώνονται μόνο οι τρέχουσες εισφορές (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ) με πάγωμα – κεφαλαιοποίηση οφειλών και ένταξη τους σε διακανονισμό αποπληρωμής από το 2014 και μετά.
Α) Για τον ΟΑΕΕ προτείνονται:
1ον) Αποπληρωμή οφειλών έως έξι (6) διμηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, με έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών,
2ον) Για ποσό οφειλής άνω των 25.000€ παραμένει σε ισχύ η πάγια ρύθμιση του Ν. 3863/2010
3ον) Για ποσό οφειλής έως 25.000€ (χωρίς τις πρόσθετες επιβαρύνσεις) η αποπληρωμή να γίνεται σε περισσότερες ισόποσες διμηνιαίες δόσεις (όπως περιγράφεται παρακάτω) με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών. Η ρύθμιση αυτή θα αφορά, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΕ, το 85% των οφειλετών. Ειδικότερα προτείνεται για αυτήν την κατηγορία των οφειλετών:
α) αποπληρωμή των οφειλόμενων εισφορών να πραγματοποιείται σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το 20% της τρέχουσας εισφοράς του οφειλέτη, π.χ. αν η διμηνιαία τρέχουσα εισφορά είναι 740€, με τη δόση για την αποπληρωμή της παλαιάς οφειλής θα γίνεται:  740€ + (20% * 740€) = 888€. 
β) το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση να μπορεί να ασκηθεί μέχρι 31/12/2013. 
4ον) Επιπλέον για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, που αδυνατούν να επιλέξουν ένα από τους τρεις παραπάνω τρόπους προτείνεται το «πάγωμα» (κεφαλαιοποίηση) των παλαιών οφειλών, δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα, την οποία δεν έχει σήμερα, να τις αποπληρώσει μετά το 2014.
Με το «πάγωμα» των παλαιών οφειλών θα παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο, τουλάχιστον για την περίοδο 2013-2014, να πληρώνει μόνο τις τρέχουσες εισφορές του. Σημειωτέον ότι με τις σημερινές διατάξεις αν κάποιος οφείλει και δεν ρυθμίσει τις οφειλές του, δεν μπορεί, να πληρώνει ούτε τις τρέχουσες εισφορές, έτσι ώστε να λαμβάνει ασφαλιστική ενημερότητα για τη λειτουργία της επιχείρησής του. Με αυτόν τον τρόπο οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ θα μπορούν να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και παράλληλα να διατηρήσουν το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους.
5ον) Στην περίπτωση δε, πού λόγω της δυσχερούς πραγματικότητας ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στις τρέχουσες εισφορές του προτείνεται, ειδικά για την περίοδο 2013-2014, να δοθεί μία επιπλέον δυνατότητα στον ασφαλισμένο, ώστε καταβάλλοντας μία (1) τουλάχιστον εισφορά ανά εξάμηνο να θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερος.
Η ανωτέρω πρόβλεψη θα ωφελήσει τα έσοδα του ΟΑΕΕ και θα δώσει πραγματική διέξοδο στους ασφαλισμένους σε μία ιδιαίτερα σκληρή οικονομικά και κοινωνικά περίοδο.
Β) Αντίστοιχα για τις οφειλές στο ΙΚΑ, προτείνεται:
 • Μείωση, ως κίνητρο, από 1/1/2014 των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, που καταβάλλουν ανελλιπώς τις εισφορές τους και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, έως και 5%.
Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ρύθμιση αποπληρωμής   οφειλών και τηρούν ανελλιπώς για 36 μήνες τους όρους της, προτείνεται αντίστοιχη μείωση των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.
 • Για τους οφειλέτες προτείνεται η κεφαλαιοποίηση όλων των οφειλών μέχρι 31/12/2012, έτσι ώστε να τους δίνεται το δικαίωμα να καταβάλουν τουλάχιστον τις τρέχουσες.
Για την εξόφληση των οφειλών προτείνεται:
 1. 1. είτε μέσω ένταξής τους στην πάγια ρύθμιση των 36 ή 48 δόσεων  (Ν. 2676/99)
 2. 2. είτε μέσω υπαγωγής τους σε διακανονισμό, που προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής της επιχείρησης σε ένα κλιμακωτά αυξανόμενο κατ΄ έτος για την επιχείρηση τρόπο εξόφλησης, καθώς οι οφειλέτες θα μπορούν  :
 • από 1/1/2013 έως 31/12/2013 να καταβάλλουν μόνο τις τρέχουσες εισφορές προς το ΙΚΑ
 • από 1/1/2014 έως 31/12/2014 να καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές και επιπλέον 1% της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής, με ελάχιστο όριο μηνιαίας καταβολής τα 200€ και ανώτατο τα 50.000€.
Με ανάλογο τρόπο και με αυξανόμενη κλιμάκωση κατ’ έτος των ποσοστών αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, λαμβανομένης υπ’ όψιν και της συγκυρίας, να προσδιοριστεί η τελική αποπληρωμή των οφειλών.
Για τη ΓΣΕΒΕΕ, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση και κατ’ επέκταση η βιωσιμότητα  των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτή θα επιτευχθεί, όχι μόνο με κατασταλτικά μέτρα πειθαρχικού χαρακτήρα, αλλά με διορθωτικές παρεμβάσεις, που θα βασίζονται σε μία ρεαλιστική και νηφάλια ανάγνωση της δυσχερούς για τον κόσμο της εργασίας και παραγωγής πραγματικότητας.
Επί προσθέτως σε ότι αφορά την εξαγγελία για ενοποίηση των φορέων συνταξιοδότησης, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν πρέπει να αποτελέσει το “όχημα” για προκρούστιες πρακτικές με στόχο το περαιτέρω “κούρεμα” συντάξεων αλλά, και κυρίως, την συνεχώς κλιμακούμενη επιδείνωση της ασφαλιστικής συνείδησης στην Ελλάδα που αποτελεί και την πραγματική “βόμβα” για την κατάρρευση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών ταμείων.
Τέλος, πρέπει να αντιμετωπιστεί θετικά το οξύ κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους βιοτέχνες, επαγγελματίες και εμπόρους, οι οποίοι δεν μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία της επιχείρησής τους λόγω οφειλών προς τον ΟΑΕΕ και δεν μπορούν να καλυφθούν ιατροφαρμακευτικά, αλλά και τους ενεργούς, οι οποίοι λόγω αδυναμίας έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΟΑΕΕ και αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. 
Είναι ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα και πρέπει σοβαρά να αντιμετωπιστεί, τουλάχιστον σε ότι αφορά την περίθαλψη, από την Πολιτεία.


ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Για τους επαγγελματίες που ζητούν μια πιο εμπεριστατωμένη πρόταση πιθανής διάσωσης- ανάπτυξης της επιχέιρησης  έχει γίνει μια προσπάθεια δωρεάν μελέτης γαι την βιοσιμότητα απο την ΕΣΕΕ όπου μπορέι κανείς να απευθυνθή.  ΕΣΕΕ     και το οποίο λόγω του όγκου δεδομένων που έχει η ιστοσελίδα δεν εμφανίζεται επαρκώς  μπορέιτε όμως να ενημερωθέιτε απο τους υπευθύνους .

Το σύνολο των προτάσεων των ανωτέρω φορέων μπορεί να συνδιαμορφώση μια ουσιαστική πρόταση επίλυσης απο το αδιέξοδο που έχουν οδηγηθεί οι έμποροι οι βιοτέχνες οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες παρά τα σοβαρότατα προβλήματα. Χρειάζεται όμως πολιτική βούληση και όχι την σημερινή κυβερνητική απροθυμία διαλόγου για ουσιαστική επίλυση .    
Oυσιαστικά όμως ο κάθε πολίτης οφείλει να ενημερώνεται και να δρα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου χωρίς συντεχνειακές κάστες και ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή οφείλουμε όλοι να αντιδράσουμε στην καταστροφική λαίλαπα που μας έχουν κατρακυλήσει η τρικοματική και οι 166 που υπερψήφισαν εκ νέου το μνημόνιο 2΄, τον εφαρμοστικό νόμο κ.α.
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΕΑΝ ΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑΤΙΣΤΑ 
Το μέλλον το δικό μας το ορίζουμε εμείς ,το μέλλον των παιδίων μας όμως έχουμε δικαίωμα να το καταστρέφουμε ;;
la sfida
 
www.estetbroker.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Eπισκευτήτε τον Μεσίτη που εμπιστεύεστε. Καμμία ιστοσελίδα δεν μπορεί να καταγράψει σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες που ένα ενήμερο γραφείο έχει ... Επισκευτήτε μας..

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ