Html cript Free Code

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ

Μέθοδοι απόσβεσης:
 Ο νόμος αναγνωρίζει δύο μεθόδους απόσβεσης των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, τη σταθερή μέθοδο και τη φθίνουσα μέθοδο.

A.Ετσι, με τη διάταξη του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης στ της παρ. 1 του άρθρου 31, οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξημένης με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων, με εξαίρεση τα καινούργια μηχανήματα και τον λοιπό μηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής που αποκτώνται από 1.1.1998 και μετά, από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές και μεικτές επιχειρήσεις, για τα οποία οι αποσβέσεις διενεργούνται υποχρεωτικά είτε με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης είτε με τη φθίνουσα μέθοδο, με την προϋπόθεση ότι η μέθοδος απόσβεσης που θα επιλεγεί για τα πάγια αυτά περιουσιακά στοιχεία θα εφαρμόζεται παγίως.


B.Με τη σταθερή μέθοδο οι αποσβέσεις υπολογίζονται με την εφαρμογή σταθερού συντελεστή επί της αρχικής αξίας κτήσης ή της αναπροσαρμοσμένης αξίας των παγίων στοιχείων, προσαυξημένης με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων.
Παράδειγμα:Εστω αξία λοιπού εξοπλισμού ανέρχεται σε 10.000 ευρώ με πιθανή διάρκεια ωφέλιμης ζωής του εξοπλισμού 5 χρόνια. Έστω ότι ο συντελεστής απόσβεσης είναι 20%. Η ετήσια απόσβεση θα είναι: 10.000: 20% = 2.000, δηλαδή:

Με τη φθίνουσα μέθοδο ο συντελεστής απόσβεσης παραμένει σταθερός σε όλη τη διάρκεια, υπολογίζεται όμως επί της αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων των προηγούμενων χρήσεων. Ετσι, στο πιο πάνω παράδειγμα:
Στην πράξη χρησιμοποιείται και δεύτερη μέθοδος φθίνουσας απόσβεσης, σύμφωνα με την οποία προσμετρείται η ωφέλιμη διάρκεια του αγαθού π.χ. 10 έτη, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 με την πρόσθεση των οποίων προκύπτει ο αριθμός 55. Η απόσβεση γίνεται με τα ποσοστά του αριθμού αυτού αλλά με αντίστροφη τάξη. Ετσι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΠΔ 100/1998, για τον υπολογισμό των τακτικών αποσβέσεων με τη φθίνουσα μέθοδο, τα ποσοστά των αποσβέσεων που προβλέπονται για τη σταθερή μέθοδο πολλαπλασιάζονται για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο με συντελεστή 3. Οι συντελεστές αποσβέσεων που προκύπτουν κατά τον πολλαπλασιασμό αυτόν υπολογίζονται επί του εκάστοτε υπολοίπου της αναπόσβεστης αξίας κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς εφαρμόζεται η πρώτη μέθοδος της φθίνουσας απόσβεσης.


Σύμφωνα εξάλλου με τις διατάξεις των δύο προτελευταίων εδαφίων της περίπτωσης στ της παρ. 9 του άρθρου 31, οι επιχειρήσεις που επιλέγουν τη φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης των παγίων τους δεν δικαιούνται να διενεργούν επί των παγίων αυτών και αυξημένες αποσβέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1892/1990. Το ίδιο ισχύει και για τη δαπάνη που καταβάλλει η επιχείρηση για την εγκατάσταση μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της ΔΕΗ.


Επιλογή συντελεστή απόσβεσης:Τα ποσοστά των συντελεστών απόσβεσης προβλέπονται από το ΠΔ 100/1998. Σύμφωνα με τη διάταξη του πέμπτου εδαφίου της περίπτωσης στ της παρ. 9 του άρθρου 31, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3091/2002, για τον υπολογισμό των αποσβέσεων στα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κατηγορία οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν είτε τον κατώτερο είτε τον ανώτερο συντελεστή απόσβεσης, αυτόν δε που θα επιλέξουν θα τον χρησιμοποιούν παγίως.


Το ΠΔ 100/1998 δεν προβλέπει ανώτερους και κατώτερους συντελεστές. Το διάταγμα αυτό θα αντικατασταθεί με άλλο, η επεξεργασία του οποίου έχει ήδη αρχίσει στο υπουργείο Οικονομικών.


Νέες επιχειρήσεις:Σύμφωνα με τη διάταξη του έκτου εδαφίου της περίπτωσης στ της παρ. 1 του άρθρου 31, οι νέες επιχειρήσεις για τις τρεις πρώτες διαχειριστικές χρήσεις που έπονται της χρήσης μέσα στην οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους μπορούν να προβούν σε απόσβεση όλων των παγίων περιουσιακών τους στοιχείων, είτε με συντελεστή μηδέν είτε με συντελεστή 50% του ισχύοντος ποσοστού, με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής απόσβεσης που θα επιλεγεί από την επιχείρηση δεν θα μεταβάλλεται από διαχειριστική χρήση σε διαχειριστική χρήση.


Αποσβέσεις που δεν αφαιρούνται:Με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 3091/2002, προστέθηκε στην περίπτωση στ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ νέο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο, ειδικά οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αγοράζονται από εξωχώρια εταιρεία δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Ως εξωχώρια εταιρεία νοείται η εταιρεία που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα, με βάση τη νομοθεσία της οποίας δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση.


* Τα μαθηματικά αποθέματα:Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης δ της παρ. 1 του άρθρου 31, από τα ακαθάριστα έσοδα αφαιρούνται τα μαθηματικά αποθέματα των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και τα αποθεματικά για την αποκατάσταση του ενεργητικού, που με βάση τη σύμβαση (το ενεργητικό) θα περιέλθει μετά πάροδο ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο ή σε τρίτους.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν την καταβολή ενός εφάπαξ ποσού ή την παροχή σύνταξης στους ασφαλισμένους, για να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις τους σχηματίζουν κάθε χρόνο με βάση αναλογιστική μελέτη τα λεγόμενα μαθηματικά αποθέματα τα οποία σύμφωνα με την πιο πάνω διάταξη αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα.
Αποθεματικά για την αποκατάσταση του ενεργητικού σχηματίζουν οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες στις οποίες έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα κατασκευής ενός μεγάλου έργου και εκμετάλλευσής του για ορισμένο χρόνο, με τον όρο ότι μετά την πάροδο του χρόνου εκμετάλλευσης το έργο θα περιέλθει σε εκείνον που παραχώρησε το δικαίωμα κατασκευής και εκμετάλλευσης του έργου. Για την αποκατάσταση της ζημιάς την οποία υποτίθεται ότι θα υποστεί η εταιρεία από την απώλεια του κεφαλαίου που δαπάνησε για την κατασκευή του έργου, δικαιούται να σχηματίζει αποθεματικό ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιεί κέρδη ή όχι, το οποίο αφαιρείται από τα ακαθάριστα έσοδα.


Το ποσό του σχηματιζόμενου και αφαιρούμενου αποθεματικού είναι ίσο με το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση της αξίας του έργου με τον αριθμό των ετών εκμετάλλευσής του, δηλαδή:
 
Σχηματιζόμενο και αφαιρούμενο αποθεματικό = Αξία έργου / Ετη εκμετάλλευσης

* Η ζημιά από τη φθορά, απώλεια ή υποτίμηση κεφαλαίου: Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης η της παρ. 1 του άρθρου 31, από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης αφαιρείται η ζημιά που πραγματοποιήθηκε από φθορά, απώλεια ή υποτίμηση του κεφαλαίου. Σύμφωνα με τη διάταξη, για τον υπολογισμό της ζημιάς από την πώληση ακινήτων θα ληφθεί υπόψη η αξία του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων. Ετσι, αν υποτεθεί ότι επιχείρηση εμφανίζει στον ισολογισμό της αναπόσβεστη αξία ενός ακινήτου της 100.000 ευρώ, αν το ακίνητο αυτό βρίσκεται σε περιοχή που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα και με βάση το σύστημα αυτό η αξία του ακινήτου προσδιορίστηκε σε 70.000 ευρώ, τότε εφόσον η επιχείρηση το πουλήσει η ζημιά που θα αναγνωριστεί για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα θα ανέλθει σε 30.000 ευρώ.


Σύμφωνα με τη διάταξη, δεν αφαιρείται από τα ακαθάριστα έσοδα η αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντων κτιρίων της επιχείρησης.

Οπως ρητώς αναφέρεται στη διάταξη, για να αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα έσοδα η ζημιά από φθορά, απώλεια ή υποτίμηση κεφαλαίου θα πρέπει αυτή να έχει πραγματοποιηθεί. Αν προβλεφθεί ότι θα προκύψει ζημιά αλλά αυτή δεν πραγματοποιηθεί, τότε μπορεί να υπολογιστεί και να μεταφερθεί σε λογαριασμό πρόβλεψης, χωρίς όμως να παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα.

 
* Οι αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων:Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης θ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ, όπως αυτή η διάταξη ισχύει μετά την αντικατάστασή της με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 3091/2002, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αφαιρούνται οι επισφαλείς απαιτήσεις οι οποίες έγιναν οριστικές. Η διάταξη προβλέπει την έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθοριστούν τα δικαιολογητικά για την έκπτωση των δαπανών αυτών.
Με τις προϊσχύουσες διατάξεις οι επιχειρήσεις υπολόγιζαν και αφαιρούσαν από τα ακαθάριστα έσοδά τους προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αδιάφορα αν είχαν ή όχι επισφαλείς απαιτήσεις.


* Τα δικαιώματα και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις:Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης ι της παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αφαιρούνται τα δικαιώματα ή οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων.


Για την έκπτωση των δικαιωμάτων και αποζημιώσεων αρκεί η πίστωση αυτών στο όνομα του δικαιούχου, η οποία μπορεί να γίνει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κλεισίματος του ισολογισμού της χρήσης στην οποία αναφέρονται. Οταν ο δικαιούχος των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων είναι αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαιτείται να έχει αποδοθεί ο φόρος που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 13 του ΚΦΕ.


Η περίπτωση γ της παρ. 4 του άρθρου 66 του ΚΦΕ προβλέπει τη σύσταση ειδικών επιτροπών στα ελεγκτικά κέντρα, στις οποίες ανατίθεται ο έλεγχος των δαπανών αυτών όταν υπερβαίνουν τα κατά περίπτωση όρια, με εξαίρεση τα ποσά από πνευματικά δικαιώματα, συγγενικά και συναφή δικαιώματα, που καταβάλλονται για λογαριασμό τρίτων. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται όταν οι αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα καταβάλλονται:


- Από εμπορικές επιχειρήσεις και αφορούν σήματα, μεθόδους εμπορίας ή και διανομής και άλλα συναφή δικαιώματα, καθώς και από μεικτές επιχειρήσεις κατά το μέρος που αφορούν τον εμπορικό κλάδο, ανεξάρτητα από το ύψος τους.


- Από τις λοιπές επιχειρήσεις στη μητρική τους επιχείρηση προκειμένου για θυγατρικές, στο κεντρικό τους κατάστημα προκειμένου για υποκαταστήματα αλλοδαπής, σε αλλοδαπή ή ημεδαπή επιχείρηση που ανήκει στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων, εφόσον υπερβαίνουν το 4% των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος, ή το ποσό των 300.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το καταβαλλόμενο ποσοστό εκ των ακαθαρίστων εσόδων.


* Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας: Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης ια της παρ. 1 του άρθρου 31, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αφαιρούνται οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, με εξαίρεση τις δαπάνες οι οποίες αφορούν πάγιο εξοπλισμό, οι οποίες αποσβέννυνται ισόποσα σε τρία χρόνια. Οι δαπάνες αυτές αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα ανεξάρτητα αν επιτεύχθηκε ο σκοπός για τον οποίο πραγματοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, τα κριτήρια χαρακτηρισμού των δαπανών αυτών καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Κατ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής εκδόθηκε η υπ αριθμ. 12962/3.11.1987 υπουργική απόφαση με την οποία χαρακτηρίστηκαν ως δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας οι δαπάνες που αφορούν συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στην απόφαση.


* Τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων: Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης ββ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αφαιρούνται τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και τα έξοδα που πραγματοποιούνται για την απόκτηση ακινήτων. Τα έξοδα αποσβένονται σύμφωνα με τη διάταξη είτε εφάπαξ κατά τον χρόνο που πραγματοποιήθηκαν είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία. Ειδικά τα έξοδα που πραγματοποιούν οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο σύμβασης του ίδιου νόμου, αποσβένονται είτε εφάπαξ ή τμηματικά μέσα σε μία πενταετία ή ακόμη ισόποσα μέσα στις χρήσεις που διαρκεί η σύμβαση.


Ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης νοούνται εκείνα που πραγματοποιούνται κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο έναρξης των εργασιών της επιχείρησης, ενώ έξοδα κτήσης των ακινήτων είναι όσα πραγματοποιούνται για την απόκτηση ενός ακινήτου, όπως είναι ο φόρος μεταβίβασης, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, η αμοιβή του δικηγόρου, οι τυχόν προμήθειες και μεσιτείες, τα έξοδα μεταγραφής κτλ.

Με το Π.Δ.299/2003
Αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων είναι η διαδικασία μείωσης της αξίας του (οικοδομής, μηχανήματος, επίπλου κ.λπ.) που υφίσταται αυτό κάθε χρόνο λόγω χρήσης του (λειτουγίας του).

Με το Π.Δ.299/2003 δια να μην υπάρχουν διαφωνίες ως προς το ετήσιο ποσοστό απόσβεσης καθορίστηκαν κατώτεροι και ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης κατά πάγιο στοιχείο. Ο κάθε επιχειρηματίας λοιπόν μπορεί να επιλέγει έναν από τους συντελεστές απόσβεσης μεταξύ κατώτερου και ανώτερου, τον οποίο υποχρεούται να εφαρμόζει μέχρι ολοσχερούς απόσβεσης του παγίου στοιχείου.

Σε επιχειρήσεις με βιβλία Β΄ κατηγορίας όπου δεν εφαρμόζεται το διπλογραφικό σύστημα η αξία κτήσης του παγίου αναγράφεται στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου εσόδων-εξόδων και επίσης γράφεται εκεί κατ έτος ο υπολογισμός της απόσβεσης.
Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι η απόσβεση κάθε έτος είναι υποχρεωτική. Επομένως αν μια επιχείρηση δεν την ενήργησε σε κάποιο έτος η απόσβεση χάνεται. Προς γνώση και συμμόρφωση αναφέρουμε συνοπτικά τις σχετικές με τις αποσβέσεις διατάξεις του Π.Δ.299/2003.


Συνοψη σχετικων διαταξεων
(Άρθρο 1 και 2 Π.Δ.299/2003)
Σε ποιες επιχειρήσεις ή επαγγέλματα εφαρμόζεται
Ο συντελεστής απόσβεσης (κατώτερος ή ανώτερος) εφαρμόζεται στα πάγια στοιχεία εμπορικών, βιομηχανικών και γεωργικών επιχειρήσεων καθώς και των ελεύθερων επαγγελματιών, που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ και εκπίπτονται εφόσον είναι γραμμένες στα βιβλία με οριστικές εγγραφές σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ορίζονται για κάθε επιχείρηση.

Η κατ έτος απόσβεση των παγίων στοιχείων είναι υποχρεωτική (από ισολογισμό 31.12.1997) και θα γίνεται με τον επιλεγμένο κατώτερο ή ανώτερο συντελεστή, για όλες τις χρήσεις και για όλα τα πάγια μέχρι να αποσβεστούν 100%.


Για πάγια που αποκτώνται από 1.1.2005 και μετά, μπορεί να επιλεγεί και συντελεστής μεταξύ του ανώτερου και κατώτερου των πινάκων. Αν οι αποσβέσεις γίνουν με μεγαλύτερο του προβλεπομένου συντελεστή η διαφορά καταλογίζεται ως η «λογιστική διαφορά». Αν γίνει με χαμηλότερο ή δεν γίνει απόσβεση του παγίου για ένα έτος η επιχείρηση χάνει το δικαίωμα να υπολογίσει στο μέλλον τις αποσβέσεις που δεν ενήργησε. Το υποχρεωτικό της απόσβεσης παγίων αφορά και τις επιχειρήσεις με βιβλία Β΄ κατηγ. ΚΒΣ.


Πότε αρχίζει και πότε τελειώνει η απόσβεση
Τα αποσβέσεων αφορούν 12μηνη περίοδο. Αν επομένως αγοραστεί πάγιο στοιχείο μέσα στη χρήση π.χ. τον Ιούλιο και τεθεί σε λειτουργία τον Ιούλιο θα υπολογιστεί ως απόσβεση προβλεπόμενος συντελεστής επί 7/12 γιατί λειτούργησε 7 μήνες. Η απόσβεση σταματάει να υπολογίζεται όταν καλύψει την αξία κτήσης του παγίου πλέον της δαπάνης προσθηκών και βελτιώσεων.


Μέθοδοι απσβεσης
Οι αποσβέσεις γίνονται με τη σταθερή μέθοδο. Δηλαδή με την εφαρμογή επί της αξίας κτήσης έκαστου περιουσιακού στοιχείου προσαυξημένης με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων και του οικείου σταθερού συντελεστή απόσβεσης (κατώτερου ή ανώτερου κατόπιν επιλογής) ο οποίος συντελεστής αναφέρεται στην ετήσια απόσβεση και περιλαμβάνεται στους οικείους πίνακες.


Κατ εξαίρεση οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές και λατομικές και μικτές επιχειρήσεις για τον καινούριο μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής τους που αποκτούν από 1.1.1998 και μετά έχουν την δυνατότητα να εφαρμόζουν αντί της σταθερής τη φθίνουσα. Στη φθίνουσα μέθοδο εφαρμόζεται ο τριπλάσιος συντελεστής που προβλέπεται για την σταθερή μέθοδο επί της αναπόσβεστης αξίας του παγίου. Όταν με τη φθίνουσα μέθοδο η υπολειμματική αξία του παγίου φθάσει κάτω από το 10% της αξίας κτήσης, το ποσόν αυτό δύναται να αποσβεσθεί σε μία χρήση.

Η μέθοδος, καθώς και ο κατώτερος ή ανώτερος συντελεστής κατόπιν επιλογής από το έτος 2005 εφαρμόζονται υποχρεωτικά για όλες τις επόμενες χρήσεις και μέχρι να αποσβεσθούν ολοσχερώς τα πάγια, εκτός αν πρόκειται για αγορά νέων.
Νέες επιχειρήσεις (αυτές που ιδρύονται από 1.1.2003)

(άρθρο 1 Π.Δ.299/2003)
Οι νέες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα στα 3 πρώτα χρόνια που ακολουθούν τη διαχείριση που έκαναν έναρξη εργασιών:
α) να μην πραγματοποιήσουν αποσβέσεις ή
β) να πραγματοποιήσουν αποσβέσεις με συντελεστή μειωμένο κατά 50% προβλεπόμενο από τους πίνακες,
π.χ. επιλογή κατώτερου 8%, συντελεστής απόσβεσης 4% (μείον 50%). Η επιλογή αφορά όλα τα πάγια στοιχεία και για τις 3 χρήσεις. Σημειώνουμε ότι οι νέες αυτές επιχειρήσεις για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους θα εφαρμόσουν κανονικά τον επιλεγμένο συντελεστή και ως άνω τρόπος απόσβεσης εφαρμόζεται δυνητικά.Η αξία των ανταλλακτικών και εργαλείων αποσβένεται υποχρεωτικά 100% στον χρόνο που χρησιμοποιήθηκαν πρώτη φορά.
Τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης μπορεί να αποσβεστούν σε μία χρήση ή εισόποσα τμηματικά μέσα σε μία πενταετία.
Στα ακίνητα αποσβένεται μόνο η αξία των κτισμάτων. Σε ατομικές επιχειρήσεις, ελευθέριο επάγγελμα, Ο.Ε. & Ε.Ε., όταν το ακίνητο είναι ιδιοχρησίας, δηλώνεται στην Α΄ πηγή και αφαιρείται από την απόσβεση το 3% που υπολογίσθηκε σαν έκπτωση (άρθρο 23 ΚΦΕ).
Τα καλούπια (μήτρες) αποσβένονται εφάπαξ δυνητικά. Ο συντελεστής απόσβεσης είναι ο κατώτερος 11% και ο ανώτερος 15%.
Η απόσβεση οικιακών συσκευών ή συστημάτων χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προβλέπονται απόσβεση μόνο στο 75% της αξίας του.
Πάγια αξίας κτήσης μέχρι 600 ευρώ (από 1.1.2005 μέχρι 1.200 ευρώ) δύνανται να αποσβένονται εφάπαξ μέσα στη χρήση που αγοράστηκαν.
 
Βιβλίο παγίων
Για την παρακολούθηση της κατ έτος ορθής απόσβεσης και της ολοκλήρωσης της απόσβεσης απαιτείται η τήρηση ειδικού βιβλίου κατά πάγιο περιουσιακό στοιχείο.
Πάγια στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στο π.δ.299/2003 θα αποσβεστούν ανάλογα με την κατ εκτίμηση ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους.

Απόσβεση παγίων εξ ελευθέρων επαγγελμάτων
Η/Υ λογισμικά 24%, ηλεκτρονικά συγκροτήματα 30%, ενώ στις εμπορικές μπορεί να αποσβεσθεί και εφάπαξ.
Έναρξη εφαρμογής των συντελεστών του π.δ.299/2003
Οι συντελεστές αποσβέσεων του ως άνω π.δ. εφαρμόζονται σε διαχειρίσεις που αρχίζουν από 1.1.2003.
Για τις διαχειρίσεις που άρχισαν πριν την 1.1.2003 και από ισολογισμούς 30.6.98 εφαρμόζονται οι συντελεστές και οι διατάξεις του π.δ.100/98 και για ισολογισμούς από 31.12.97 και παλαιότερων οι συντελεστές του π.δ.88/73.  

Φορολογικοί μηχανισμοί
Η δαπάνη για αγορά και εγκατάσταση φορολογικού μηχανισμού αποσβένεται εφάπαξ ή σε 3 διαχειριστικές χρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις αντλίες πετρελαίου πρατηριούχων υγρών καυσίμων (από 1.1.2003).

Άρθρο 9§8,9 ν. 3296/2004 (τροποποίηση άρθρου 31§1ια΄ ΚΦΕ)
Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, αποσβένονται στη χρήση που πραγματοποιήθηκαν. Οι δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό αποσβένονται σε 3 χρόνια. Αν οι δαπάνες επιστημονικής κλπ. έρευνας υπερβαίνουν το μέσο όρο των δαπανών των δύο τελευταίων ετών, αφαιρείται επί πλέον το 50%, των δαπανών της χρήσης αυτής. Εφαρμόζεται για δαπάνες από 1.1.2005 - 21.12.2008.

Π.Δ. 299/2003
Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης

 Άρθρο 1
1. Εφαρμόζεται για αποσβέσεις που γίνονται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία από 1.1.2003.
2. Αποσβέσεις στις νέες επιχειρήσεις.
3. Πότε αρχίζει να μετράει η απόσβεση και πότε τελειώνει.
4. Οι αποσβέσεις γίνονται μέχρι την αξία κτήσης του παγίου στοιχείου.
5. Απόσβεση αξίας ανταλλακτικών και εργαλείων 100%.
6. Συντελεστής απόσβεσης παγίων μέχρι 600 ευρώ, από 1.1.2005 1200 ευρώ μπορεί και 100%.

Άρθρο 2
Μέθοδοι αποσβέσεων (σταθερή ή φθίνουσα)
Η σταθερή μέθοδος εφαρμόζεται πάνω στην αξία κτήσεως του παγίου πλέον τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων. Η φθίνουσα υπολογίζεται επί της υπολειμματικής κατ έτος αξίας των παγίων.
Άρθρο 3
Αποσβέσεις οικοδομών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ

Α/Α
 Διατάξεις του π.δ. 299/2003
 Είδος οικοδομής
 Συντελεστές απόσβεσης (%)   κατώτερος  ανώτερος

1
 Άρθρο 3 παρ. 1                 περ. α΄
 Οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, κινηματογράφοι, θέατρα, κλινικές, σανατόρια, καταστήματα εξυπηρέτησης κοινού
                              5                     8         2 περ. β΄
 Ξενοδοχεία
 3 6 3 περ. γ΄
 Μπαγκαλόους ή κάμπιγκς από ξύλο
 8 12 Μπαγκαλόους ή κάμπιγκς από τσιμέντο
 5 8 4
 περ. δ΄
 Οικοδομές που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις πλην των ανωτέρω
 3 5 5
 περ. ε΄
 Πρόχειρες κατασκευές (ξύλινες, πλαστικές κλπ.)
 8 12 6
 περ. στ΄
 Βιομηχανοστάσια και αποθήκες συνεχόμενες με αυτά
 5
 8

7
 περ. ζ΄
 Οικοδομήματα επεξεργασίας και συντήρησης καπνού σε φύλλα ή άλλων εξαγωγικών γεωργικών προϊόντων
 5
 8

8
 περ. η΄
 Οικοδομήματα αεροδρομίων
 2
 4

9
 περ. θ΄
 Δρόμοι εντός εργοστασίου ή σε χώρους οικισμού προσωπικού
 3
 52. Τα ποσοστά απόσβεσης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο

υπολογίζονται στην αξία μόνο των κτισμάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο κατασκευής τους (συνήθης ή προκατασκευή).

3. Από το ποσό της με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναγνωριζόμενης απόσβεσης αφαιρείται η κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος παρεχόμενη απόσβεση κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) ή τρία τοις εκατό (3%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος της οικοδομής ή του καταστήματος, γραφείου κ.λπ., αναλόγως της περίπτωσης.
 
Άρθρο 4

1. Για τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τα ορυχεία επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στα οποία εξορύσσονται ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις τους, οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: (Βλέπε λεπτομέρειες στο Π.Δ.299/2003)

2. Για τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις και τηλεπικοινωνιακά έργα οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

(Βλέπε λεπτομέρειες στο Π.Δ.299/2003)

3. Για τα μηχανήματα και γενικά τον ειδικό εξοπλισμό των ραδιοτηλεοπτικών

σταθμών οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: (Βλέπε λεπτομέρειες στο Π.Δ.299/2003)

4. Για τα έργα δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικών έργων, έργων αντιρρύπανσης και κέντρων επεξεργασίας λυμάτων, οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: (Βλέπε λεπτομέρειες στο Π.Δ.299/2003)

5. Για τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τις καπνοβιομηχανίες οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:(Βλέπε λεπτομέρειες στο Π.Δ.299/2003)

6. Για τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις των πρατηρίων υγρών καυσίμων και λιπαντηρίων οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

α) Αντλίες 8%-12%,

β) Αποσυμπιεστές γρασαδόροι 11%-15%.

7. Για τα δοχεία μεταφοράς υγρών και αερίων, δεξαμενές κ.λπ. οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: (Βλέπε λεπτομέρειες στο Π.Δ.299/2003)

8. Για τα ψυκτικά μηχανήματα οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

α) Ψυγεία διατήρησης τροφίμων και τις εγκαταστάσεις κλιματισμού και κεντρικής θέρμανσης 8%-12%.

β) Ψυγεία αποθήκευσης τροφίμων 15%-20%.

9. Για τα γερανοφόρα και ανυψωτικά μηχανήματα ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε έντεκα τοις εκατό (11%) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αντίστοιχα.

10. Για τα μηχανήματα παραγωγής ταινιών (κινηματογραφικών, βίντεο και συναφών) ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε έντεκα τοις εκατό (11%) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αντίστοιχα.

11. Προκειμένου για ειδικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα των παρακάτω επιχειρήσεων οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

www.estetbroker.blogspot.com
Δημοσίευση σχολίου
Eπισκευτήτε τον Μεσίτη που εμπιστεύεστε. Καμμία ιστοσελίδα δεν μπορεί να καταγράψει σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες που ένα ενήμερο γραφείο έχει ... Επισκευτήτε μας..

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ